Не е важно какво казваш на тревата. Можеш и да си измисльяш разни думи; важното е чувството, че й се радваш и че се отнасяш с нея като с равна.
/дон Хуан от 'Пътуване до Икстлан'/

Sanmayce

Знаете льи колко е свещен трепетъ на душата? Знаете льи колко е нежна човешката душа? В душата няма абсольютно никаква грубост. Тя е готова да раздельи посльедната хапка със свойъ приятел, с най-беднийъ човек. Тя не прави никаква разльика между мравката и себе си. Когато душата отправи един свой нежен трепет към някое малко същество, то трепва и казва: 'Ето една душа, която ме разбира.'
/Дънов-Учительйъ/

Sanmayce